Thành tựu

-  Hiện nay, Công ty chúng tôi đã có hệ thống phân phối, đại lý rộng khắp trên cả nước với trụ sở chính tại Hà Nội cùng Đại diện phân phối tại khu vực  miền Nam, Miền Trung và Tây Nguyên & các nhà chăn nuôi chuyên nghiệp đang được phát triển mở rộng.

024.3379.2366