Phương châm

  Công ty Thuốc Thú y Nasa Với mục tiêu  là mang“ Giá trị thật cho nhà chăn nuôi “( REAL VALUE FOR FARMERS), Chúng tôi xây dựng Công ty NASAVET trở thành thương hiệu có uy tín trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thuốc thú y và các sản phẩm dinh dưỡng, premix cho vật nuôi, tư vấn-chuyển giao công nghệ trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.
 

024.3379.2366