Sulfamono Silver oral

Mã sản phẩm: 1 lít

Giá: Liên hệ

Đặc trị  cầu trùng, ký sinh trùng đường máu, đầu đen

Số lượng

Đặc trị các bênh:  Ký sinh trùng đường máu, đầu đen , cầu trùng

024.3379.2366